Skärgårdsfärjor › Södra Linjen

Turlistor Södra Linjen 201719/6 - 13/8
Galtby → Kökar → Kyrkogårdsö → Husö → SottungaFöglöLångnäs


Måndag

Galtby Kökar Kyrk. Husö Sott. Överö Långnäs
06:30 07:05 08:00 08:35 09:15
06:30 09:00
09:15 10:05 10:35 11:10 11:50
15:00 15:50 16:20 16:55 17:35
15:30 18:00
18:45 19:20 20:15 20:50 21:30


Tisdag

Galtby Kökar Kyrk. Husö Sott. Överö Långnäs
06:30 07:20 07:50 08:25 09:05
09:45 12:15
12:30 13:05 14:00 14:35 15:15
15:00 15:35 16:30 17:05 17:45
15:30 18:00
18:45 19:35 20:05 20:40 21:20


Onsdag

Galtby Kökar Kyrk. Husö Sott. Överö Långnäs
06:30 07:05 08:00 08:35 09:15
09:00 09:50 10:20 10:55 11:35
15:00 15:35 16:30 17:05 17:45
15:30 18:00
18:45 19:35 20:05 20:40 21:20


Torsdag

Galtby Kökar Kyrk. Husö Sott. Överö Långnäs
06:30 07:20 07:50 08:25 09:05
09:45 12:15
12:30 13:05 14:00 14:35 15:15
15:00 15:35 16:30 17:05 17:45
15:30 18:00
18:45 19:35 20:05 20:40 21:20


Fredag

Galtby Kökar Kyrk. Husö Sott. Överö Långnäs
06:30 07:05 08:00 08:35 09:15
09:30 12:00
12:30 13:20 13:50 14:25 15:05
15:00 15:35 16:30 17:05 17:45
15:30 18:00
18:45 19:20 19:25 20:15 20:50 21:30
21:40 00:10


Lördag

Galtby Kökar Kyrk. Husö Sott. Överö Långnäs
06:30 07:05 08:00 08:35 09:15
15:00 15:35 16:30 17:05 17:45
15:30 18:00
18:45 19:35 20:05 20:40 21:20


Söndag

Galtby Kökar Kyrk. Husö Sott. Överö Långnäs
06:30 07:20 07:50 08:25 09:05
09:45 12:15
12:30 13:05 14:00 14:35 15:15
14:30 15:20 15:50 16:25 17:05
15:30 18:00
18:45 19:20 20:15 20:50 21:30Fet = Anslutningsbuss till Mariehamn
Kyrkogårdsö och Husö angörs endast mot förhandsbeställning före avgång från ändhamn

Överö i Föglö angörs vid beställning ombord.


19/6 - 13/8
LångnäsFöglöSottunga → Husö → Kyrkogårdsö → Kökar → Galtby


Måndag

Långnäs Överö Sott. Husö Kyrk. Kökar Galtby
06:30 07:10 07:45 08:15 09:05
09:30 12:00
12:00 12:40 13:15 14:00 14:45
16:00 16:40 17:15 17:45 18:35
18:50 21:20
18:15 18:55 19:30 20:15 21:00
21:45 22:25 23:00 23:30 00:20


Tisdag

Långnäs Överö Sott. Husö Kyrk. Kökar Galtby
12:30 15:00
12:00 12:40 13:15 13:45 14:35
16:00 16:40 17:15 18:00 18:40
18:50 21:20
18:15 18:55 19:30 20:00 20:50
21:45 22:25 23:00 23:45 00:30


Onsdag

Långnäs Överö Sott. Husö Kyrk. Kökar Galtby
12:00 12:40 13:15 14:00 14:45
16:00 16:40 17:15 17:45 18:35
18:50 21:20
18:15 18:55 19:30 20:15 21:00


Torsdag

Långnäs Överö Sott. Husö Kyrk. Kökar Galtby
09:30 10:10 10:45 11:30 12:15
12:30 15:00
12:00 12:40 13:15 13:45 14:35
16:00 16:40 17:15 17:45 18:35
18:50 21:20
18:15 18:55 19:30 20:15 21:00


Fredag

Långnäs Överö Sott. Husö Kyrk. Kökar Galtby
07:30 08:10 08:45 09:15 10:05
12:30 15:00
12:00 12:40 13:15 14:002) 14:45
16:00 16:40 17:15 18:00 18:40
18:50 21:20
19:00 19:40 20:15 20:45 21:35


Lördag

Långnäs Överö Sott. Husö Kyrk. Kökar Galtby
09:30 10:10 10:45 11:15 11:30 12:20
12:30 15:00
16:00 16:40 17:15 17:45 18:35
18:50 21:20
18:15 18:55 19:30 20:15 21:00


Söndag

Långnäs Överö Sott. Husö Kyrk. Kökar Galtby
09:30 10:10 10:45 11:15 11:30 12:20
12:30 15:00
11:30 12:10 12:45 13:30 14:15
16:00 16:40 17:15 17:45 18:35
18:50 21:20
19:00 19:40 20:15 20:45 21:00 21:50Fet = Anslutningsbuss från Mariehamn
Kyrkogårdsö och Husö angörs endast mot förhandsbeställning före avgång från ändhamn

Överö i Föglö angörs vid beställning ombord.
Priser 2017

Pass. Cykel MC Bil Skåpbil

Långnäs ↔︎ Överö

€0 €6 €16 €22 €64

Långnäs ↔︎ Sottunga, Kökar

€0 €6 €21 €34 €105

Galtby ↔︎ Kökar, Sottunga, Överö

€0 €6 €21 €34 €105


Observera att resor mellan Långnäs och Galtby inom samma dygn medför höga extraavgifter för fordon!

Mer information om turlistor och priser på Ålandstrafiken